Oord


Omslag till boken Oord

Oord ger oss tio berättelser om människor separerade i tid och rum som alla förenas i insikten att det ordlösa, det tysta kan avtäcka en dimension av verkligheten som är starkare, kanske till och med mer sann, än den verbalt formulerade.

Åke Sandstedts välskrivna och tankeväckande berättelsesamling har som grundtema att det främst är via det outsagda som budskap har en möjlighet att bli rätt förstådda.


Beställ Oord