Spegel


Omslag till boken Spegel

Spegel behandlar vårt behov av bekräftelse. Varje morgon ställer sig berättelsens huvudperson framför sin spegel för att få konfirmerat att han existerar. I sin strävan efter identitet och att finna sig en kvinna ikläder han sig olika mäns egenskaper. Han återger sedan sina erfarenheter i skilda stilar och genrer, vilka för stunden engagerar honom. Verket är såväl en stilistisk och en genremässig exposé som en tragikomisk skildring av en människas strävsamma jagsökande.


Läs ett utdrag ur boken

Beställ Spegel