Essäer


Omslag till boken Essäer

Åke Sandstedts essäer väcker essentiella frågor. Vad får människor att uthärda svåra prövningar och fortsätta att vilja leva? Hur är vi oss själva? Går det att driva med religion? Vad är ett människovärde? Vad är medlidande? Trots allvaret är humorn ständigt närvarande och som en röd tråd finns en hoppfull tro på människans godhet och förnuft.


Beställ Essäer (2022)