Kontakt


Kontakt
Åke Sandstedt
Bergfinksvägen 2
SE-260 83 Vejbystrand

Tel: 0431 - 45 21 42
Mobil:073 916 42 36

E-post: ake@akesandstedt.se

Kontakta antingen Sveriges Författarförbund eller Författarförmedlingen för upplysningar om författarbesök.

Förlag

Ekström & Gary

Fri Press Förlag