Omslag till boken Kanoniska samtal

Kanoniska samtal


Tio texter som framhäver problematiken med att i ord komma en annan människa nära, men som också lovsjunger samtalets vikt.


Beställ Kanoniska samtal