Omslag till boken Två oförsonliga berättelser

Två oförsonliga berättelser


Om oförsonligheten som livsbejakande kraft och nödvändig protest mot resignation, vördnad och förljugenhet handlar de två berättelserna. Den första rör en kärleksrelation och den andra den kristna kyrkans symboltolkning.


Beställ Två oförsonliga berättelser